Thà một lần đau – Nguyễn Trung Đông

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Vội vàng ra [G]  đi thật [D]  xa 

Để không gặp [B7]  nhau cho đau lòng 

Mượn lời của gió trao về em 

Chỉ mong rằng [D]  em luôn hạnh [G]  phúc.

 

Chẳng hiểu vì [Am]  sao ta lạ xa 

Nỗi đau ngày [Em]  xưa luôn dằn xé 

Thao thức trong [G]  đêm một mình [D]  anh 

Lặng im nơi [B7]  cuối trời.

 

Nhủ thầm thà [Em]  đau một lần đau 

Còn hơn yêu [D]  nhau trong hận [G]  sầu 

Đau đến suốt [Am]  đời đau mãi không [C]  vơi 

Nuối tiếc chỉ [B7]  thế thôi

 

Lời thề ngày [Em]  xưa em đã hứa 

Trọn đời này [D]  yêu chỉ mình [G]  tôi 

Nhưng đến hôm [Am]  nay tôi mới biết [C]  rằng 

Chỉ là [Em]  gian dối