Tết À Tết Ơi – Phạm Minh Tuấn – Lê Nguyệt Anh

Tone

Đánh giá

 

 

Tết [F] về em mong tết về

Mẹ may áo mới cha chở đi [C] chơi

Đi về thăm nội thấy em nội [C7] vui

Đi về thăm ngoại nhìn em ngoại [F] cười

Thật là thích [Bb] quá Tết à Tết [Am] ơi

Thật là thích [C] quá Tết à Tết [F] ơi