Táng Tiên (葬仙) – N/A – Reii

Tone

Đánh giá

 

tone [Bm] 

 

Verse:

[G] Một thân kiếm máu vương 

Khuynh [A] đảo bát hoang hồng [Bm] trần

[G] Bạch y [A] thân vô song 

Được [Bm] vạn linh quỳ bái

[G] Nhìn dung nhan tựa [A] tiếu 

Lại tựa bi [Bm] thán

Chỉ là [G] mệnh số 

Buộc [A] ép ta phải phản [Bm] kháng

 

[G] Cả đời [A] mãi chấp niệm 

Tìm [Bm] đoá hoa nở ngày nào

[G] Từng năm [A] tháng tranh đấu 

Làm [Bm] thiếu niên kinh diễm

[G] Cốt tàn chất [A] chồng

[Bm] Tiên lộ sao quá xa

[G] Một thân anh hùng 

[A] Phải được sinh từ chiến [Bm] trường

 

Chorus:

Chịu lời [G] dối gian của phàm [A] trần

Thân đẫm [F#m] máu đại sát tứ [Bm] phương

Cũng từng [G] ngắm trời sao 

Với [A] một người và hát [D] ca

Từng ngao [G] du vượt cả hồng [A] hoang

Từng một [F#m] tay khoả lấp thiên [Bm] quang

Từng khẩn [G] xin thiên địa vạn [A] vật hãy

Bảo hộ...

Mong người [Bm] mãi an [G] 

Nơi người [Bm] có an?

 

Verse:

[G] Cả đời [A] mãi chấp niệm 

Tìm [Bm] đoá hoa nở ngày nào

[G] Từng năm [A] tháng tranh đấu 

Làm [Bm] thiếu niên kinh diễm

[G] Cốt tàn chất [A] chồng

[Bm] Tiên lộ sao quá xa

[G] Một thân anh hùng 

[A] Phải được sinh từ chiến trường

 

Chorus:

[C] Chịu lời [G] dối gian của phàm [A] trần

Thân đẫm [F#m] máu đại sát tứ [Bm] phương

Cũng từng [G] ngắm trời sao 

Với [A] một người và hát [D] ca

Từng ngao [G] du vượt cả hồng [A] hoang

Từng một [F#m] tay khoả lấp thiên [Bm] quang

Từng khẩn [G] xin thiên địa vạn [A] vật hãy

[Bm] Bảo hộ bên người

 

Từng chịu [G] cảnh chúng sinh bội [A] bạc

Tà dương [F#m] phủ gò đất thương [Bm] sầu

Cũng từng [G] hái trăng ngắt sao 

[A] Đem về mai táng [D] ai...

Từng một [G] tay trấn giữ quỷ [A] ma

Đổi sinh [F#m] tử nghịch cả thiên [Bm] địa

Từng kinh [G] hãi thiên cổ nhưng chỉ [A] vì muốn

Trở lại

Trên đỉnh [Bm] Côn Luân [G] 

Xây mộ [Bm] cố nhân...