Tan theo bước chân người – Mai Xuân – Hoàng Hạc

Tone

Đánh giá

 

 

Intro: [Em] 

1. [Em]  Nhìn vạt nắng u [C]  hoài

Vương gót chân [G]  người

Lòng buồn chất [Em]  ngất

[G]  Người yêu đã xa [C]  rồi

Đi khuất chân [Em]  trời

Thôi tình ta [C]  vỡ

[B7]  Thôi mộng cũng [Em]  tan

2. [Em]  Từng viên đá trong [C]  hồn

Theo bước chân [G]  người

Dội từng cơn [Em]  lũ

[G]  Ngàn cơn lũ xô [C]  về

Tan những thiên [Em]  đường

Em hồng môi [C]  mắt

[B7]  Ta sầu rớt [Em]  rơi

ĐK: Từng sợi buồn [C]  đan

Vướng trên cung [Em]  đàn

Ái ân phai [D]  tàn

Hỏi vầng trăng [C]  úa

Em giờ chốn [B7]  nao

Mà hồn lao [Em]  đao

Nhớ em vô [G]  chừng

Ngát ngơ cây [B7]  rừng

Một mình ta [C]  đứng

[B7]  Bên trời hát [Em]  ca

3. [Em]  Mùa xuân đã xa [C]  rồi

Theo bước chân [G]  người

Về miền quá [Em]  khứ.

[G]  Tình ta chết bên [C]  trời

Thôi nắng xuân [Em]  ngời

Ta đời phiêu [C]  lãng

[B7]  Cơn sầu mãi [Em]  khơi