tâm tình con dâng 3 – Mai Khanh – nhóm Du Ca

Tone

Đánh giá

 

 

[D] Dâng lên, này con dâng lên. [F#m]  Lời kinh câu [Em] ước nguyện. [Em7] 

Của lễ rất [A] vẹn tuyền cùng bao mơ [D] ước, rất dễ [A] thương. 

 

[D] Hương thơm, quyện lời ca bay, [F#m]  tỏa lan trong [Em] đất trời. [Em7] 

Ôi Chúa trên [A] cao vời nguyện 

thương nhận [D] lấy, chớ chấp [A] chi [D] con đây. [D7] 

 

[G] Cha khoan nhân đầy vị tha. 

[Gm] Yêu thương ta đành hiến [D] thân. 

[F#m] Rửa tội đời bao xót [G] xa. 

Để [Em] ta nên con Ngài mãi [D] mãi. 

 

Thì [G] nay con dâng hết lên [F#m7] Chúa. 

Trọn tuổi xuân và cuộc sống đi [Bm] tới. 

 

Mọi công [G] lao, kết nên bao [F#m] đóa hồng. 

Mọi hy [G] sinh, kết nên sâu [Bm] chuỗi ngọc [A] dâng [D] Ngài.

 

_________________________________

tâm tình con dâng 3 (Mai Khanh)