tâm tình con dâng 2 – Mai Khanh – nhóm Du Ca

Tone

Đánh giá

 

 

1. [Dm] Chúa vẫn biết thân [C] phận của con, 

được [Bb] khai sinh nên trong [F] đất tro bụi, 

vì [Gm] yêu nên Cha thương [Bb] nắn hình hài, 

thổi [C] hơi đột biến đời [A] con. 

 

[Dm] Gió cuốn gió xoay [C] vần thời gian, 

và [Bb] con nên khôn nên [F] lớn từng ngày, 

được [Gm] Cha thương yêu nuôi [Bb] dưỡng xác hồn, 

tình [A] yêu ôi rất diệu [Dm] kỳ.

 

[Am] Nay con đây dâng [Dm] gì lên Chúa, 

này [Gm] bánh trắng [C] trong sạch [F] tinh, 

Hồn [F#dim] lâng lâng say trong [Gm] tình Ngài 

đong đầy bằng suối tình [A] yêu. [Dm] 

 

Liên kết với [A7] Ngài (Hm....) 

dâng hết sác [Dm] hồn (Hm....) [Bb] 

Một tiềm cậy [E] tin, tháng [A] năm son sắc còn [Dm] hoài.

 

2. [Dm] Sức sống vẫn dâng [C] đầy trong con, 

dù [Bb] qua bao nhiêu năm [F] tháng lao nhọc, 

được [Gm] Cha thương yêu lo [Bb] lắng quan phòng, 

tình [C] Cha ôi thật cao [A] quý. 

 

[Dm] Nước mắt với bao [C] giọt mồ hôi, 

là [Bb] hoa tươi hương thơm [F] lúa đơm bông, 

bàn [Bm] tay con đây mưa [Bb] nắng bao ngày, 

Ngài [A] thương chớ chấp phận [Dm] hèn.

 

[Am] Nay con đây dâng [Dm] gì lên Chúa 

này [Gm] bánh trắng [C] trong sạch [F] tinh. 

Là [F#dim] bao lao công trên [Gm] ruộng đồng, 

tháng ngày thành lúa thành [A] bông. [Dm] 

 

Liên kết với [A7] Ngài (Hm....) 

dâng hết sác [Dm] hồn (Hm....) [Bb] 

Một tiềm cậy [E] tin, tháng [A] năm son sắc còn [Dm] hoài.

 

_________________________________

tâm tình con dâng 2 (Mai Khanh)