tâm tình con dâng 1 – Mai Khanh – nhóm Du Ca

Tone

Đánh giá

 

 

 

Tone gốc: F 

1. Với [D] bao tâm tình này con kính [A] dâng lên Ngài, 

đời [G] con đây tiến [A] dâng lên Ngài tất [D] cả. 

Chúa [D] luôn ở cùng dù bao khổ [A] đau trên đời 

vụt [G] tan đi ánh [A] dương chiếu soi bình [D] an.

 

ĐK. Kỳ [G] công Cha ban cho [A] thế giới lãnh phúc [F#m] ân bao la tuyệt [Bm] vời, 

này con [Em] dâng lên Cha bánh [A] trong sạch tinh, 

lòng [G] Cha bao dung như [A] suối nước mát tưới [F#m] tiêu cho xanh ruộng [Bm] đồng, 

này rượu [Em] thơm con dâng dám [A] mong Cha nhận [D] cho.

 

2. Trái [D] thơm ngọt lành này con kính [A] dâng lên Ngài, 

cùng [G] bao nhiêu trái [A] tim mang đầy nhiệt [D] huyết. 

Tiếng [D] ca tiếng cười cùng bao nỗi [A] vui nỗi buồn. 

Ngài [G] khoan dung dám [A] mong xin Ngài nhận [D] cho.

 

_________________________________

 

tâm tình con dâng 1 (Mai Khanh)