Tám nẻo đường thành – Hoài Linh – Duy Khánh

Tone

Đánh giá

 

Nguồn: hopamviet.vn

1. Bé thơ [Am] ơi, bé thơ [F] ơi nín đi đừng [Am] khóc.

Xót xa [E7] nhiều trào thêm nước mắt

Chiến tranh [Am] nào mà không tan nát

Khói lên [F] cao trắng tay [Am] mau dân nghèo lơ [F] láo

Mẹ bồng [Am] con giờ về [Dm] đâu

Nhìn vành [G] tang con quấn ngang [C] đầu.

 

2. Xác ai [Am] đây chết hôm [F] qua đến nay còn [Am] thấy

Vắt cơm [E7] gầy nằm trong gói giấy

Dưới chân [Am] tường nhà ai đang cháy

Ðốt đêm [F] đen trái châu [Am] treo thay đèn lấp [F] lánh

Cầu Chữ [Am] Y, lộ Hàng [Dm] Xanh

Lửa bạo thiêu tám nẻo đường [Am] thành.

 

ĐK:

Ðầu [C] xuân súng [F] nổ reo [G] rắc tóc [C] tang

Giờ [G] đây nhúm [Em] lửa thiêu đốt phố [G] phường

Súng [E7] nào giết trẻ đêm [Am] đen

Súng [C] nào banh [F] xác mẹ [C] hiền

Một lần [Dm] đêm vài tan [E7] biến mộ dầy [Am] thêm.

 

3. Khóc quê [Am] hương suốt hai [F] mươi năm ngoài lửa [Am] khói

Cũng do [E7] một bàn tay anh mãi

Nếu xa [Am] lạ thì không ai nói

Ðếm đi [F] anh, đếm đi [Am] anh bao hồn oan [F] đó

Mồ chẳng [Am] xinh, cỏ chẳng [Dm] xanh

Người nghìn sau nhắc chuyện đường [Am] thành.