Tam giác tình – Lại Hoàng Sang

Tone

Đánh giá

 

Đớn đau [Am]  lòng em khi giờ đây em nhận ra 

Người em [C]  yêu giờ đã có một hạnh phúc

Anh xin em đừng nói những [Em]  lời buồn đau

Đừng để [Dm]  cho hai ta phải mất [G]  nhau

 

Em lo [Am]  sợ một ngày người tình ơi

Cuộc tình ngang [C]  trái gieo yêu đau cho người đến sau

Thật tội nghiệp [F]  em giữa chốn hoang [Am]  tình 

Thế [Dm]  nhưng em vẫn đứng sau [Am]  tình yêu

 

Cuộc tình của [Dm]  anh có phải do em đây chia [Am]  lìa

Thật lòng giờ [Dm]  đây xin lỗi [G]  anh vì quá [Em]  yêu anh

 

Đừng nghi oan [Am]  nữa đừng khóc em [G]  ơi

Đừng trách [F]  than chỉ thêm đau lòng [C]  anh

Vì yêu nên [Am]  anh không muốn cho [G]  em 

Mang buồn [F]  đau tổn [Am]  thương

 

[Dm]  Sao duyên ta [Am]  không tròn 

[Dm]  Khi bên anh em đứng [Am]  sau một người

Đường hoài nghi [F]  nữa anh chỉ yêu [G]  em

Yêu [Em]  em xin anh đừng bên [Am]  ai