Tạm biệt tình yêu – Minh Nhiên

Tone

Đánh giá

 

1. Nguyễn Hưng hát tone [Cm] 

 

[Cm]  Chỉ có [G]  em trong màn [Fm]  đêm căn phòng [Cm]  vắng

Nhớ đến [G]  anh hoen bờ [Fm]  mi tình [G]  gian dối [Ab] 

Xót [Bb]  xa ân tình [Cm]  xưa lời yêu đã thay lòng [Ab] 

Xé nát [Bb]  tim em bằng lời [Cm]  yêu đầu môi dối gian.

 

Người yêu [Fm]  ơi đành chia tay khi anh đã thay [Cm]  lòng

Ân tình không còn bên đời tình tôi [Fm]  ta lời thề xưa yêu em là [G]  gian dối [Ab] 

Nước mắt đắng [Bb]  cay khi tình [Cm]  yêu ngày xưa đã qua [Ab] 

Chia tay em [Bb]  nhé, khi ân [Ab]  tình đã không [Bb]  còn

Tiếng yêu [Ab]  xưa đã xa [Bb]  rồi … [G]  Goodbye, goodbye [Cm]  my love

 

-------

2. Lưu Bích hát tone [Fm] 

 

[Fm]  Chỉ có [C]  em trong màn [Bbm]  đêm căn phòng [Fm]  vắng

Nhớ đến [C]  anh hoen bờ [Bbm]  mi tình [C]  gian dối [C#] 

Xót [Eb]  xa ân tình [Fm]  xưa lời yêu đã thay lòng [C#] 

Xé nát [Eb]  tim em bằng lời [Fm]  yêu đầu môi dối gian.

 

Người yêu [Bbm]  ơi đành chia tay khi anh đã thay [Fm]  lòng

Ân tình không còn bên đời tình tôi [Bbm]  ta lời thề xưa yêu em là [C]  gian dối [C#] 

Nước mắt đắng [Eb]  cay khi tình [Fm]  yêu ngày xưa đã qua [C#] 

Chia tay em [Eb]  nhé, khi ân [C#]  tình đã không [Eb]  còn

Tiếng yêu [C#]  xưa đã xa [Eb]  rồi … [C]  Goodbye, goodbye [Fm]  my love

 

-------

3. Lưu Bích & Nguyễn Hưng song ca tone [Dm] 

 

[Dm]  Chỉ có [A]  em trong màn [Gm]  đêm căn phòng [Dm]  vắng

Nhớ đến [A]  anh hoen bờ [Gm]  mi tình [A]  gian dối [Bb] 

Xót [C]  xa ân tình [Dm]  xưa lời yêu đã thay lòng [Bb] 

Xé nát [C]  tim em bằng lời [Dm]  yêu đầu môi dối gian.

 

Người yêu [Gm]  ơi đành chia tay khi anh đã thay [Dm]  lòng

Ân tình không còn bên đời tình tôi [Gm]  ta lời thề xưa yêu em là [A]  gian dối [Bb] 

Nước mắt đắng [C]  cay khi tình [Dm]  yêu ngày xưa đã qua [Bb] 

Chia tay em [C]  nhé, khi ân [Bb]  tình đã không [C]  còn

Tiếng yêu [Bb]  xưa đã xa [C]  rồi … [A]  Goodbye, goodbye [Dm]  my love