Ta yêu đời đời sẽ yêu ta – Nguyễn Đức Đạt

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Ta yêu đời, đời sẽ yêu [G]  ta

[Am]  Ta quên người thì người sẽ quên [D]  ta

[G]  Sống yên [C]  bình thì đời có an [B7]  vui

Lẽ sống một đời có thế [Em]  thôi

 

[Em]  Yêu thương một lòng thì đời sống [G]  thăng hoa

[Am]  Xin đem hận thù đổi lấy thứ [D]  tha

[G]  Xin được [C]  làm hòn đá nhỏ [B7]  nhoi

Để góp mình xây đắp yên [Em]  vui

 

Lòng tôi nghe trong [Em]  xanh dù ngoài trời giang giăng mây [C]  xám

Tâm không nghe âu [B7]  lo giữa nẽo đường sinh tử loanh [Em]  quoanh

[G]  Tôi đi vào chợ đời giữa bon [C]  chen người mua kẻ [Em]  bán

Giữa mất [B7]  còn người thua kẻ [C]  thắng tôi vẫn [B7]  thấy lòng mình rong [Em]  chơi

 

Mang câu ca yêu [Em]  thương mong làm nhòa đi lời cay [C]  đắng

Như cơn mưa đêm [B7]  xuân cho muôn loài tươi thấm [Em]  hương lên

[G]  Tôi đi vào cuộc đời dù đam [C]  mê yêu thương mệt [Em]  mõi

Dù âu [B7]  sầu cho thân vỡ [C]  nát tôi vẫn [B7]  muốn lòng mình yêu [Em]  thương