Ta Và Nàng

Tone
ĐenJGKid

Đánh giá

 

 

Ta hát cho ta [Bbm7] [C7] 

Vài lời xót xa [Fm7] 

Đi chéo đi [Bbm7] ngang ngày tàn tháng [C7] qua biết đâu đường [Fm7] ra

Ta hát cho nàng [Db7M] [C7] 

Bài ca bẽ bàng [Fm] 

Yêu nhầm lấy [Bbm7] ta để rồi vỡ [C7] ra thua thiệt trăm [Fm] đàng

Rap cũng chơi vòng hòa âm như trên:

Anh [Bbm7] khác gì đâu người điên, [C7] nghĩ suy lắm cho tắc rồi ngây cười

[Fm7] Ủ mơ được vài chén con, uống có một nhưng mà lại say mười

Chẳng phải [Bbm7] là anh sống chậm, [C7] mà đi sau là do tính chây lười

Ta [Fm] trái ôm mơ, phải ôm rác, tay đâu mà nắm lấy tay người.

Việc em yêu – em cứ yêu, chả ai cấm

Nhưng ngặt một nỗi yêu ngay gã trai hâm

Buồn thì nó cười, vui mặt nó lại trầm

Ngày thì không nghĩ, cứ đêm lại đăm đăm

Đệm êm chăn ấm nó cũng chả hoài năm

Lông bông ngày tháng đâu chỉ một-hai năm

Nhưng đói thì ăn, sợ gì no mà không tiêu

Em ơi yêu là không lo, mà đã lo là không yêu

Chim có đôi sợ đếch gì chiều tà

Yêu có nhầm cũng chẳng bị điều tra

Anh còn ham vui theo chúng bạn

Yêu như là nợ ngân hàng: anh thường xuyên ghé thăm em không đúng hạn

Em hờn em trách em buông lời súng đạn

Thông cảm cho anh điên nặng không thuốc thang

Đêm nay đèn vàng chơi vơi

Anh lại châm điếu thuốc

-Hút không em?

Làm hơi…

Ta hát cho ta [Bbm7] [C7] 

Vài lời xót xa [Fm7] 

Đi chéo đi [Bbm7] ngang ngày tàn tháng [C7] qua biết đâu đường [Fm7] ra

Ta hát cho nàng [Db7M] [C7] 

Bài ca bẽ bàng [Fm] 

Yêu nhầm lấy [Bbm7] ta để rồi vỡ [C7] ra thua thiệt trăm [Fm] đàng

Bóng tôi tơi bời [Bbm7] 

Nuốt mất ông giời [C7] 

Thằng người chơi vơi [Fm7] 

Ta quấn điếu cọ [Bbm7] 

Về căn phòng nhỏ [C7] 

Ngồi cười quắp co [Fm] 

Ta hát cho nàng [Bbm7] [C7] 

Bài ca bẽ bàng [Fm] 

Yêu nhầm lấy [Bbm7] ta để rồi vỡ [C7] ra thua thiệt trăm [Fm] đàng