Ta trở về

Tone

Đánh giá

 

 

|[Am] Ta trở về, ta |[Em] phải trở về |

|[F] Cây còn thương gốc |[G] nước thương nguồn |

|[F] Lá trên cành còn về ôm |[Dm] đất

huống chi con |[Esus4] người |[E] _ |

|[Am] Ta trở về nay |[Em] ta trở về |

|[F] Cha mẹ nay tóc |[G] đã bạc màu |

|[F] Từng ngày qua

vẫn |[G] mong sao sẽ có đến ngày thấy |[Am] con |[Am] _ |

 

Chorus:

Kìa bông |[C] lúa cành |[G/B] dâu,

đàn em |[Am] bé trên mấy con |[G/B] trâu__

Kìa cây |[F] chuối vườn |[G] dâu,

trái dưa |[Am] non lắc lư trên |[G] đầu__

Kìa những |[C] cánh cò |[G/B] bay,

nhìn quê |[Am] hương sao mắt cay |[G/B] cay__

Bờ đê |[F] vẫn đìu |[G] hiu, khói lam |[Am] chiều |

 

|[Am] Ta trở về, ta |[Em] phải trở về |

|[F] Nghe từng câu hát |[G] đón câu vè |

|[F] Tiếng ve sầu

còn văng |[Dm] vẳng những khi trưa |[Esus4] hè |[E] _ |

|[Am] Ta trở về nay |[Em] ta trở về |

|[F] Quay về sông núi |[G] của Lạc Hồng |

|[F] Này cùng nhau

hãy vươn |[G] vai hết sức góp mình đắp |[Am] xây ||