Sống như những đóa hoa – Tạ Quang Thắng

Tone

Đánh giá

 

[D]  Tôi từng mong đời trôi nhanh

Để cho lòng tôi chẳng [Bm]  vương sầu đau

Ngỡ [G]  như xuân đời thiếu những nụ cười

[D]  Muộn phiền giăng lối khắp [A]  nơi

[D]  Tôi từng mong tôi không là tôi

Tôi từng mong tôi [Bm]  giống bao người

Để [G]  sống thanh thơi

[D]  Sống như tôi vẫn [A]  mơ

Và [G]  rồi tôi nhận [D]  ra

Rằng trong trái tim [Bm]  này

Là tình [Em]  yêu vô bờ

Và đầy [G]  ắp ước [A]  mơ

Và [G]  rồi tôi nhận [D]  ra

Rằng những khó khăn [Bm]  này

Càng làm [Em]  tôi thêm yêu cuộc đời

[G]  Và thắp sáng niềm tin trong [A]  tôi

Và tôi [G]  sống như đoá hoa [D]  này

Tỏa [Em]  ngát hương thơm cho [A]  đời

[G]  Sống với những khát khao [D]  rằng

Được [Em]  hiến dâng cho cuộc [A]  đời

[G]  Hôm nay dẫu [A]  có gian nan

Thì ngày [D]  mai là ngày tươi [Bm]  sáng hơn

Tôi sẽ [G]  viết nên câu chuyện của cuộc [A]  đời

Riêng [D]  tôi

[D]  Có loài hoa ở trên đồng xanh

Cũng [Bm]  có loài hoa khoe sắc trên cành

[G]  Mỗi loài hoa mỗi [A]  sắc hương

[D]  Không là hoa của những buồn đau

[Bm]  Tôi là hoa của những nụ cười

Cuộc [G]  sống của tôi

Yêu biết [D]  bao [A] [Em] [G] 

Dù rằng tôi vẫn [D]  biết

Rằng gian khó đang [Bm]  chờ

Rằng đưa [Em]  tôi bước tiếp con đường

Là sẽ [G]  không dễ [A]  dàng [G] 

Chẳng gì ngăn được [D]  tôi

Vào những ước mơ [Bm]  này

Vì tôi [Em]  yêu yêu lắm cuộc đời

Và tôi [G]  tin vào con tim [A]  tôi

Và tôi [G]  sống như đoá hoa [D]  này

Tỏa [Em]  ngát hương thơm cho [A]  đời

[G]  Sống với những khát khao [D]  rằng

Được [Em]  hiến dâng cho cuộc [A]  đời

[G]  Hôm nay dẫu [A]  có gian nan

Thì ngày [D]  mai là ngày tươi [Bm]  sáng hơn

Tôi sẽ [G]  viết nên câu chuyện của cuộc [A]  đời

Riêng [D]  tôi