Siêu Trăng Và Xe Không Chính Chủ – Nhạc Chế – Nhạc Trắng

Tone

Đánh giá

 

 

 1. Đường mùa [F]  đông eo ôi “Băng [Am]  giá”

Trời mùa [Dm]  đông nhưng vẫn như trưa [Am]  hè

Nóng [Gm]  ghê! lên cao ba mốt độ [Dm]  C!

Mùa [Bb]  đông năm nay ác [C]  thế

 

2. Trời lạnh [F]  em đi mua áo [Am]  rét

Tủ quần [Dm]  áo em cất công thu [Am]  dọn

Mất [Gm]  công, xong xuôi nhưng hè lại [Dm]  về

Thế [C]  nên em muốn “chửi [Dm]  thề”

 

ĐK: Tuần vừa [F]  qua thông tin nào vang [Dm]  xa

Các anh em cùng nêu [Am]  ra khắp những ngày [Dm]  qua

Thấy trên [Bb]  báo đăng sẽ có siêu [F]  trăng 

Khiến em lăng [Gm]  xăng đi rình mà tay [Am]  trắng

 

Việt Nam [F]  xa với trăng hơn nhà người [Dm]  ta

Thế nên siêu mặt trăng [Am]  ra vẫn giống ngày [Dm]  qua

Siêu mặt [Bb]  trăng trông vẫn giống như hàng [C]  năm

 

3. Luật vừa [F]  thông qua gây tranh [Dm]  cãi

Người đi [Dm]  xe đăng ký không tên [Am]  mình

Mất [Gm]  ngay 200K giật cả [Dm]  mình

Muốn [C]  kêu lên … ôi thần [Dm]  linh

 

ĐK: Nhiều người [F]  tranh cãi khi gia đình đông [Dm]  vãi

Xe bây giờ một [Am]  cái đứng giấy tờ [Dm]  ai?

Chớ lo [Bb]  lắng anh thấy thông tin vừa [F]  đăng

Nếu xe em [Gm]  mượn thì mang kèm theo tờ đăng [Am]  ký

 

Vậy làm [F]  sao biết xe đi mượng đăng [Dm]  ký 

Với xe mua cùng đăng [Am]  ký nó khác gì [Dm]  nhau

Em đừng [Bb]  lo cái đó sẽ có người [C]  lo

 

4. À tuần [F]  sau xem AF [Am]  F 

Ngày hai [Dm]  mươi ta đã khai chân [Am]  rồi

Thấy [Gm]  năm nay bao tin mừng thể [Dm]  thao 

Nhỡ [C]  đâu thắng to thì [Dm]  sao?

 

* Thấy [Gm]  bao tin mừng thể [Dm]  thao 

Nhỡ [C]  đâu vô địch thì [Dm]  sao?

Thấy [Gm]  bao tin mừng thể [Dm]  thao 

Nhỡ [C]  đâu ăn may thì [Dm]  sao?