Show Me – N/A – Vĩnh Thuyên Kim

Tone

Đánh giá

 

 

[Em] Có những đêm em chờ,

Mong được nhìn [Bm] thấy anh yêu kề bên.

Vì em cần [Cmaj7] lắm, một làn hơi ấm,

Nhưng sao anh [D] yêu lạnh lùng xa xăm.

Người hãy [Em] đến xua tan đêm dài,

Hãy là tia [Bm] nắng cho em ngày mai.

Hãy thì thầm bên [Cmaj7] tai, những lời ân ái,

Bên em yêu [D] em chẳng hề phôi phai.

 

Đk:

Show me you [Em] love me

Just show me you [Bm7] love me

Hãy đến nắm lấy cánh [C] tay, hay mang em xa chốn đây.

Hãy cho em say trong [D] cơn mê đêm nay.

Show me you [Em] love me

Show me you [Bm7] love tonight

Người yêu ơi em [C] đang chờ, hãy cho em những bất ngờ

Để với đi trong [D] em bao nhiêu nỗi nhớ,

Show me you [Em] love me.

[BmCD] 

 

Show me you [Em] love me

Just show me you [Bm7] love me

Người yêu ơi em đang [C] chờ, hãy cho em những bất ngờ

Để với đi trong em [D] bao nhiêu nỗi nhớ,

Show me you [Em] love...

Show me your [Bm7] love tonight... [CD]