Sẽ hơn bao giờ hết – Trúc Hồ

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Đang có em chiều nay

Mà đã nhớ em ngày [Dm]  mai

[G]  Yêu em ngất ngây đêm nay

Trọn kiếp sẽ không hề [C]  phai.

 

[E]  Yêu em anh sẽ yêu [Am]  em

Dù mai đây tình có [Dm]  chết

Yêu em anh mãi yêu em

Dù [E]  có cách xa một [Am]  đời.

 

[Am]  Sẽ hơn bao giờ [Dm]  hết

[G]  Anh nhớ anh từng [Am]  phút

Sẽ hơn bao giờ [Dm]  hết

Anh cần em [E]  đến.

 

[Am]  Sẽ hơn bao giờ [Dm]  hết

[E]  Anh yêu [Am]  em

Sẽ hơn bao giờ [Dm]  hết

Hơn hết những [E]  gì

Anh có trên đời [Am]  này.