Say – Giao Tiên – Y Vũ

Tone

Đánh giá

 

Uống rượu mà [Am]  không say thì nào hay 

Uống rượu mà [Am]  không say thì nào mê 

Xin mời anh [Dm]  nâng ly cùng tôi 

Nào ta cùng [E]  uống

 

Ta tìm về [Am]  bên ly rượu cay 

Men nồng rượu [Am]  ta quay cuồng say 

Tâm hồn ta [Dm]  bay theo trời mây 

[E]  Uống vui đêm [Am]  này

 

[Am]  Uống cho no [Dm]  nê trong tâm hồn [Am]  ta 

Say cho quên [Dm]  đi sầu đau nhân [E]  thế

 

Có biết những lúc đã [Dm]  say thật say 

Rượu nào cay bằng men [Am]  ái tình 

Mềm đôi [Dm]  môi ta cứ [E]  uống rượu với tình 

Rượu so với tình là rượu [Am]  hơn

 

Ly rượu nào [Am]  vơi trong chiều nay 

Má hồng nào [Am]  phai trong vòng tay 

Ân tình chưa [Dm]  vui đã vội bay 

Người yêu nào [E]  thấy

 

Ta tìm về [Am]  bên ly rượu cay 

Ðất trời còn [Am]  quay ta còn say 

Má hồng dù [Dm]  phai trong vòng tay 

[E]  Uống đi uống cho thêm yêu [Am]  đời