Sầu tình viễn xứ – Phan Anh Toàn (Phú Tân An Giang) – Phan Anh Toàn

Tone

Đánh giá

 

Tone gốc Cm: Capo 3

 

1. Chiều [Am]  xuống tà [C]  dương khuất [Am]  dần 

Mỏi [F]  mắt trông [G]  về [C]  phía trời [Am]  xa

Lòng [Dm]  nghe tâm tư bao sầu [C]  lắng 

Gió [E]  nhẹ xé [C]  buốt tâm [Am]  hồn

Ngày [G]  đi mang bao hành [F]  lý 

Nhớ [A7]  mãi một [Dm]  người đã nguyện câu ước [Am]  tình 

Để rồi chiều nay bóng [E]  hình em văng vẳng trong tiềm [E7]  thức 

Đâu [C]  bóng [Am]  về 

 

2. Rượu [Am]  đã cạn [C]  khô hết [Am]  rồi 

Hình [F]  bóng, em [G]  về nhắc [C]  tình [Am]  tôi 

Ngày [A7]  xưa [Dm]  tôi [G]  em bên thềm [C]  vắng

Ước [E]  thề cùng [C]  mãi chung [Am]  tình

Ngày [G]  em trao tôi nụ hôn [C]  đó 

Để [A7]  tiễn một [Dm]  người về [Dm]  nơi cuối [Am]  trời 

Để [Am]  người yêu thưở [E7]  nào quên niềm [E]  ước 

Bên thềm [E]  vắng, xưa [C]  đâu [Am]  rồi.

 

ĐK:

Ngày [C]  xưa chung một mái [F]  trường 

Chung một con [F]  đường, anh [Dm]  đón anh [Am]  đưa [Am] 

Hàng [Dm]  me, hoa [G]  thơm phượng [C]  vĩ 

Bờ [C]  hồ, giữa trời [E7]  thu 

Ngày [C]  xưa anh thường bảo [F]  rằng 

Em là thiên [F]  thần, trong [Dm]  trái tim [Am]  tôi 

Mà [Dm]  nay, hai [G]  phương trời xa [C]  cách 

Anh [E]  thầm nhớ [Am]  một [Dm]  người [Am] 

 

3. Chiều [Am]  xuống, dạo [C]  lên phím [Am]  đàn 

Dạo [F]  khúc, ân [G]  tình của [C]  ngày [Am]  xưa

Đàn [Dm]  ngân, thê [Am]  lương, ôi từng [C]  tiếng

Cõi [E]  lòng, tan [C]  nát hai [Am]  bờ

Đời [G]  tôi, vẫn bôn ba vạn [F]  lý,

Vẫn [A7]  mãi độc [Dm]  hành cho [C]  đời vơi nỗi [Am]  sầu

Để [Am]  rồi đàn ngân phím [E]  làm, nơi viễn xứ 

Trong lòng [E7]  mãi, tôi [C]  mơ [Am]  về.