Sau những ngày hạnh phúc – Nguyễn Văn Chung

Tone

Đánh giá

 

Có biết đâu [Am]  đó còn người quan tâm đến [G]  anh

Có biết ai [Em]  đó vẫn thường nghĩ về [Am]  anh

Nhiều khi nước [F]  mắt rơi không ngừng [G]  được

Ước chi [F]  mình vẫn [G]  đang nằm [Am]  mơ

 

Có những nỗi [Am]  nhớ chẳng thể sẻ chia với [G]  ai

Có những ký [Em]  ức đã mong sẽ đừng [Am]  phai

Dù ngày xưa [F]  ấy chẳng thể trở [G]  lại

Những ngọt [F]  ngào cũng [G]  tan mất [Am]  rồi

 

ĐK:

Hạnh phúc nhỏ [Am]  bé và chật chội ai cũng [Em]  cố để giằng co

Cuối [F]  cùng chẳng [G]  ai giữ được [C]  gì

Phải chi khi [Am]  ấy em dừng lại cố gắng [Em]  để hiểu được anh

Chúng [F]  mình sẽ [Em]  không phải rời [Am]  xa.

 

Cuộc sống quá [Am]  ngắn để giận hờn quá rộng [Em]  để tìm được nhau

Quá [F]  nhiều nỗi [G]  đau và hối [C]  tiếc

Và em đã [Am]  biết rằng lòng mình chẳng thiết [Em]  tha thêm điều chi

Chỉ [F]  cần có [Em]  anh mà [Am]  thôi.