Sau một tình yêu – Nguyễn Hoài Anh

Tone

Đánh giá

 

Có ai từng [Am]  yêu mà chưa đau [F]  đớn một lần

Có ai từng [G]  yêu mà chưa từng [C]  khóc

Mấy ai được [F]  sống như mình đã [G]  mơ

Mấy ai được [Em]  yêu như mình đã [Am]  yêu

Và nào [F]  đâu duyên ta xót [G]  xa khi tình quay [E7]  gót

 

Chắc không gặp [Am]  em đời ta đã [F]  khác nhiều rồi

Chắc không gặp [G]  em đời ta đâu buồn [C]  thế

Trót tin lời [F]  hứa để rồi khổ [G]  đau

Trách chi người [Em]  nói để rồi lãng [Am]  quên

Bỏ sau [F]  lưng bao dấu yêu [G]  xưa để rồi đi [E7]  mãi

 

Làm sao ta níu [Am]  kéo khi yêu thương đã [Dm]  mất

Làm sao ta cố [G]  giữ khi em không cần [C]  nữa

Làm sao khi số [F]  kiếp không cho ta mãi [Dm]  mãi 

Bên nhau người [E7]  ơi

 

Lòng ta đang cố [Am]  gắng quên đi tình [Dm]  đắng

Lòng ta đang cố [G]  bước cho qua nhanh ngày [C]  tháng

Tìm cho ta lối [F]  thoát trong cơn bão [Dm]  tố 

Đi qua niềm [E7]  đau sau một tình [Am]  yêu