Sau Một Ngày Dài – Phạm Hải Âu – Hiền Mai

Tone

Đánh giá

 

 

[C] Ngày như kéo [G] lê thê [Am] trong cơn [G] 

[C] Nhìn ra cửa [G]  ô

Mưa [Am] giăng thành phố [G] mờ

 

[F] Phố mất dấu, xe chen [Em] nhau

Đã qua một [F] ngày

Giờ cần làm là mở [G7] khóa [G] 

 

Chùi son [C] phấn trước [G] gương

Em [Am] nhấp môi một tách [G] trà

Giày cao [F] gót vứt [Em] ra

Lưng [Dm7] thả xuống chiếc nệm [G] hoa

 

Bài nhạc [C]  jazz thiết [G] tha

Nằm nghe và [Am] ca

Những rắc [G] rối âu lo để [F] ngoài xá

Không vội [Fm] 

Không buồn [Dm7] 

Phút yên [G7] ả riêng mình [Cmaj7] ta.

 

*

[F] Phố mất dấu, xe chen [Em] nhau

Đã qua một [F] ngày

Giờ cần làm là mở [G7] khóa [G] 

 

Chùi son [C] phấn trước [G] gương

Em [Am] nhấp môi một tách [G] trà

Giày cao [F] gót vứt [Em] ra

Lưng [Dm7] thả xuống chiếc nệm [G] hoa

 

Bài nhạc [C]  jazz thiết [G] tha

Nằm nghe và [Am] ca

Những rắc [G] rối âu lo để [F] ngoài xá

Không vội [Fm] 

Không buồn [Dm7] 

Phút yên [G7] ả riêng mình [Cmaj7] ta.

 

**

Chùi son [C] phấn trước [G] gương

Em [Am] nhấp môi một tách [G] trà

Giày cao [F] gót vứt [Em] ra

Lưng [Dm7] thả xuống chiếc nệm [G] hoa

 

Bài nhạc [C]  jazz thiết [G] tha

Nằm nghe và [Am] ca

Những rắc [G] rối âu lo để [F] ngoài xá

Không vội [Fm] 

Không buồn [Dm7] 

Phút yên [G7] ả riêng mình [Cmaj7] ta.