Sao Vẫn Còn Mưa Rơi

Tone

Đánh giá

 

 

Bắt [G] đầu trời vào [G] đông

Nhìn [D] hàng cây trơ [D] 

Những [D] tháng dài chờ [C] trông

Từ [C] ngày em vắng [G] xa

Em [G] đi làm nhung [G7major] nhớ

Niềm [G7] nhung nhớ chơi [C] vơi

Bây [An] giờ là tháng [Bm] hai

Sao [An] vẫn còn [D] mưa rơi....[D] 

 

Thế [G] rồi trời vào [G] xuân

Tưởng [D] rằng em sẽ [D] đến

Những [D] tháng dài màn [C] đêm

Nào [C] ngờ em đã [G] quên

Em [G] đi về nơi [G7major] ấy

Về [G7] nơi ấy xa [C] xôi

Bây [Am] giờ là tháng [Bm] 

Sao [D] vẫn còn mưa [G] rơi...[C] .[G] 

 

Sao [Am] ta vẫn [Em] còn ôm ấp [Bm] mãi, cuộc [G] tình đã ra [C] đi

Sao [Am] mưa vẫn [Em] còn rơi giăng [Bm] mắc lối [D] anh về...[D] 

Dù [Am] là đắng [D] cay

Ta [B7] vẫn yêu người [Em] ấy

[C] Ta vẫn [Am] đợi vẫn [D] chờ …[D] 

 

Thế [G] rồi trời vào [G] thu

Nhìn [D] hàng cây trút [D] 

Những [D] tháng dài chờ [C] trông

Từ [C] ngày em vắng [G] xa

Trên [G] con đường anh [Gmajor7] bước

Một [G7] chiếc bóng đơn [C] côi

Bây [Am] giờ là tháng [C] mười

Sao [D] vẫn còn mưa [G] rơi...