Sao người nỡ quên – Lê Xuân Trường

Tone

Đánh giá

 

1. [Am]  Em bây giờ vui chốn ấy

Cố quên [Dm]  đi cuộc [G]  tình chết trên [C]  ngàn

Nồng [Dm]  nàn vui theo sương [E]  khói lá thu [E7]  buồn lặng rơi khắp [Am]  lối

Phút [Dm]  xa nhau nói chi [F]  em lời cuối nghẹn [E7]  ngào

 

2. [Am]  Bao nhiêu lần em vẫn nói 

Dẫu thiên [Dm]  thu tình [G]  mình mãi không [C]  rời

Đồng [Dm]  tiền làm em quay [E]  lối dắt đưa [E7]  tình vào đêm tăm [Am]  tối

Nỡ quên [Dm]  mau tháng năm [E7]  xưa khi mình có [Am]  nhau

 

ĐK: Con thuyền [Am]  nhỏ thủa ấy ta cùng [G]  trôi

[E]  Xa dạt [E7]  vào bờ bến yêu mộng [Am]  mơ

Cứ ngỡ [Dm]  như thơ nhưng hôm [F]  nay là bến xa [E7]  bờ

[Am]  Cơn sóng [Dm]  xa hoa [F]  đã cuốn sâu [E7]  em khỏi giấc mơ [F]  hoang

Xót xa [E]  nào người để [E7]  lại lời dối gian trên [Am]  môi

 

3. [Am]  Mai bên đời em thức giấc 

Thấy [Dm]  quanh mình chợt lạnh [G]  vắng tiếng [C]  cười

Tiêu [Dm]  tan tình nhân vỗ [E]  cánh thế bẽ [E7]  bàng đời xanh rêu [Am]  cũ

Tháng năm [Dm]  xưa dẫu đơn [E7]  xơ nhưng mình có [Am]  nhau