Sao Mắt Mẹ Chưa Vui – Trịnh Công Sơn – Khánh Ly

Tone

Đánh giá

 

Tone gốc Cm: Capo 3

 

1. Ðêm nay hòa [Am]  bình sao em nhỏ chưa [C]  vui

Hãy bước ra [Am]  đây nhìn phố ngập người

[G]  Ðêm nay hòa bình không [Am]  nụ cười trên [C]  môi

Nhìn quanh [Em]  em không ai còn lại

Không ai còn [Am]  lại ru đỡ tình người cho có [E7]  đôi

 

Ðêm nay hòa [Am]  bình sao mắt mẹ chưa [C]  vui

Mẹ hãy ra [Am]  xem đường phố ngập người

[G]  Ðêm nay hòa bình mắt [Am]  mẹ buồn như [C]  kinh

Lời kinh [Em]  đêm ru căn nhà lạnh

Ru me một [Am]  mình ru mẹ một [Em]  mình ôm bóng [Am]  đêm

 

ÐK: Ðêm nay hòa [C]  bình tôi muốn [F]  nghe

Lời nói âm [C]  u trên đường về của [Am]  mẹ

Ðiệu hát hoang [Dm]  vu trên phố sáng của [Em]  anh

Giọng cười em [Am]  thơ âm thầm từ thềm [C]  vắng

Chị hát nghẹn [Am]  ngào bên nôi ấm của [E]  con

 

Ðêm nay hòa [Am]  bình tôi muốn [F]  đi

Tìm thấy em [C]  thơ trong nụ cười của [Am]  chị

Tìm thấy me [Dm]  xưa trên môi nín của [Em]  cha

Tìm gặp tên [Am]  anh trong tình người vợ [C]  góa

Tìm thấy bạn [Em]  bè trong nỗi nhớ của [E]  ta

 

2. Ðêm nay hòa [Am]  bình sao anh lại chưa [C]  vui

Hãy bước ra [Am]  đây nhìn phố ngập người

[G]  Ðêm nay hòa bình anh [Am]  gọi thầm tên [C]  ai

Gọi tên [Em]  ai trong căn nhà nhỏ

Anh đi trận [Am]  về nghe lại chuyện kể ngỡ giấc [E]  mơ

 

Ðêm nay hòa [Am]  bình sao mắt chị chưa [C]  vui

Chị hãy ra [Am]  xem đường phố ngập người

[G]  Ðêm nay hòa bình sao [Am]  chị còn bâng [Em]  khuâng

Chị ru [Em]  con sao ru lạnh lùng

Ru cha bỏ [Am]  mình ru đời chỉ [Em]  còn mẹ với [Am]  con