Sai Người, Sai Thời Điểm

Tone

Đánh giá

 

Intro

_

|[C7M]  _ _ [D]  |[Em]  _ _ [Bm]  |[Am]  _ _ [G]  |[Em] 

|[Am]  _ _ [Bm]  |[Em]  _ _ [Bm] 

|[Am] [Bm]  |[Em]  |[Am] [D]  |[G]    

 

|[G] _Chuyện tình yêu lúc |[D] nào cũng thế.

Đi |[Em] mãi bao năm lê thê mong tìm được |[Bm] ai trên lối về

Để |[C] dành một đời yêu [D] thương trao |[Bm] về nhau không vấn [Em] vương

|[Am] Chỉ mong rằng ta mãi bên cạnh dù đời |[D] còn bao gió sương

 

|[G] Và chuyện tình yêu bây |[D] giờ vẫn thế

Anh |[Em] vẫn luôn yêu em thôi dẫu em giờ |[Bm] đây đã khác rồi

Tình |[C] yêu mà anh vun vén_[D]  bao lâu kết |[Bm] thúc khi em nói [Em] câu

Em |[Am] thấy chúng ta không hợp mình chia |[D] tay nhé

 

Mình gặp nhau |[G] đúng hay sai mà [Bm] đã chia hai

Coi |[Em] nhau như chẳng tồn [D] tại

Hợp nhau là |[C] do mình thôi luôn [D] sống thứ tha vì |[G] nhau 

[Am] _Tìm [G] được nhau |[C7M] dễ dàng đâu

Có [D] phải bên nhau một |[Bm] ngày hay bốn năm [Em] hôm?

Nay em nói |[Am] câu không hợp là do duyên số hay |[D] sao?

 

Vậy em có |[G] chắc bao năm mọi [Bm] thứ yêu thương

Em |[Em] trao riêng mỗi anh [D] không?

Mình gặp nhau |[C] sai thời gian và [D] sai người phải không |[G] em? 

[Am] _Nhìn [G] người mà |[C] anh từng thương

Cứ [D] thế đi xa từng |[Bm] bước trên phố quen [Em] thuộc

Một người |[Am] đứng trông một người [Bm] khuất xa |[Em] dần.