Sài Gòn は辛い – Hứa Kim Tuyền – N/A

Tone

Đánh giá

 

 

Toukuma[C] de ta[E7] bi ni de[Am] ru 

Sai[C] gon wa tsu[F] rai, kimi [G7] de ip[C] pai 

ano goro [F] no [G] shiawase [Em] na hibi ni 

[A7] modo[Dm] ritai, wa[G7] surerare[C] nai 

 

yakuso[C] ku shi[E7] ta yo ne zut[Am] to 

is[C] shoni iru [F] to 

aishi nu[Em] ku to[A7] 

[F] suihei-[G] sen [Em] utsuru ka[Am] ge 

ashiato [Dm]  ga noko[G] tteru 

 

yakuso[C] ku shi[E7] ta yo ne [Am] sui 

mo [C] amai mo [F] noriko[Em] eru [A7] to

[F] suu[G] tsu [Em] keisu o[A7] moi de [Dm] no

 ha [G7] hen shimai [C] komu

 

[F] aise [G] ba [Em] aisu [Am] hodo 

[Dm] koko[G7] ro ni sasat[C] te itai yo

[F] Tokyo ka[G]  Soul

[Em] Paris ka New[Am]  York

[Dm] wasuretai no [G] ni

 

 Toukuma[C] de ta[E7] bi ni de[Am] ru 

Sai[C] gon wa tsu[F] rai, kimi [G7] de ip[C] pai 

ano goro [F] no [G] shiawase na hi[Em] bi ni 

[A7] modo[Dm] ritai, wa[G7] surerare[C] nai 

 

yakuso[C] ku shi[E7] ta yo neko [Am] no 

yo[C] banarete [F] mo kawara[Em] nai to[A7] 

dare mo [F] souzou deki[G] nai 

kon'na [Em] Ni~Tsu ga kuru nan[Am] te 

[Dm] omoide [G7] wa hahen [C] ni 

 

[F] aise [G] ba [Em] aisu [Am] hodo 

[Dm] koko[G7] ro ni sasatte i[C] tai yo

[F] Tokyo ka[G]  Soul

[Em] Paris ka New[Am]  York

[Dm] wasuretai no [G] ni

 

Toukuma[C] de ta[E7] bi ni de[Am] ru 

Sai[C] gon wa tsu[F] rai, kimi [G7] de ip[C] pai 

ano goro [F] no [G] shiawase na hi[Em] bi ni 

[A7] modo[Dm] ritai, wa[G7] surerare[C] nai 

 

kon'nani [F] kimi o [G] aisu[Em] ru nan[Am] te

ko[Dm] koro ga [G7]  ware-sou ni i[C] tai 

mirai [F] o tsureta[G]  kimi ga sat[Em] te shimat[Am] ta 

[Dm] matte mo kimi wa [G] konai

 

 Toukuma[C] de ta[E7] bi ni de[Am] ru 

Sai[C] gon wa tsu[F] rai, kimi [G7] de ip[C] pai 

ano goro [F] no [G] shiawase na hi[Em] bi ni 

[A7] modo[Dm] ritai, wa[G7] surerare[C] nai 

ano goro [F] no [G] shiawase na hi[Em] bi ni 

[A7] modo[Dm] ritai, wa[G7] surerare[C] nai