Sa Isip Ko – Jay R – Jay R

Tone

Đánh giá

 

 Capo 4

A[C] lam kong mayroon nang i[F] ba 

Sa [C] kilos mo'y nadara[G] ma

Mu[F] khang ako ay kinali[Em] mutan mo [Am] na

Wa[Dm] la nang masasabi 'di [G] ba

 

Ang [C] kapit mo'y kay lamig [F] na

Pa[C] ti halik mo'y wala nang ga[G] na

Ma[F] agaw ka man ng i[Em] ba sa a[Am] kin

Pa[Dm] g-ibig ko'y patuloy pa [G] rin

 

Sa [C] isip ko'y [G] yakap ka [Am] pa

Sa [C] isip ko'y wa[F] lang i[Am] ba [G] 

Mana[F] natiling ikaw [E7] ang kapi[Am] ling

Ka[Dm] hit sa isip [G] ko na la[C] mang

 

A[C] lam kong mayroon nang i[F] ba

Ang [C] init ay nanlamig [G] na

Ba't [F] di aminin nang di [Em] malili[Am] his

I[Dm] kaw at ako'y tapos [G] na

 

[C] Bawa't hakbang pala[F] yo ka

Wa[C] lang linaw na babalik [G] ka

Ma[F] agaw ka man ng i[Em] ba sa a[Am] kin

Pa[Dm] g-ibig ko'y patuloy pa [G] rin

 

Sa [C] isip ko'y [G] yakap ka [Am] pa

Sa [C] isip ko'y wa[F] lang i[Am] ba [G] 

Mana[F] natiling ikaw [E7] ang kapi[Am] ling

Ka[Dm] hit sa isip [G] ko na la[C] mang

Mana[F] natiling ikaw [E7] ang kapi[Am] ling

Ka[Dm] hit sa isip [G] ko na la[C] mang