Rồi mai tôi đưa em (A)

Tone

Đánh giá

 

 1. Rồi [A]  mai tôi đưa em xa kỷ [C#m]  niệm

 Xin lời cuối không dối [Bm]  gian trong mắt [A]  em

 Tình [F#m]  yêu cho thương [A]  đau nghe buồn [Bm]  tênh

 Gác [D]  vắng mưa gợi niềm chăn [A]  chiếu [E] 

 

 2. Còn [A]  đây không gian xưa quen gót [C#m]  lầy

 Bên hè phố cây lá [Bm]  thưa chim đã [A]  bay

 Ngồi [F#m]  nghe yêu thương [A]  đi xa tầm [Bm]  tay

 Giữa [D]  tiếng ru trầm [E]  vào cơn mê [A]  này.

 

 ĐK:

 Chiều [F#m]  xưa em qua [D]  đây ru [C#m]  hồn nắng ngủ [F#m]  say

 Lời [Bm]  yêu trót đong [C#m]  đầy [F#7] 

 Đón [Bm]  em thu mây [D]  bay tiển [C#m]  em xuân chưa [F#m]  phai

 Xót [Bm]  ngày vàng còn [E]  gì

 Đành đoạn rồi những [D]  lần chiều hẹn [E]  ước.

 

 3. Rồi [A]  mai chân hoang vu lên phố [C#m]  gầy

 Tôi về nhớ trong mắt [Bm]  môi đã đắng [A]  cay

 Còn [F#m]  ai mơ trên [A]  tay khi hoàng [Bm]  hôn

 Vỗ [D]  giấc xuân [E]  muộn về trên môi [A]  hồng