Rock Sài Gòn – Lâm Quốc Cường

Tone

Đánh giá

 

Tít [Am]  xa ở mãi chân trời [F]  xanh 

Những cánh chim bồ câu [G]  đang bay [Am]  về 

Lắng nghe, hãy lắng nghe bạn [F]  ơi 

Nhịp đập con [Dm]  tim thành [E7]  phố

 

Nhớ mãi nhớ [Am]  mãi Sài Gòn dấu [G]  yêu 

Sài Gòn ta [Em]  đó ánh dương sáng [Am]  ngời 

Sài Gòn phương [F]  xa 

Sài Gòn vươn [G]  đến tương lai rạng [Am]  ngời

 

Nhớ mãi nhớ [Am]  mãi Sài Gòn dấu [G]  yêu 

Mùa hoa phượng [Em]  nở thắm tươi khắp [Am]  trời 

Nào bạn thân [F]  ơi 

Cùng nhau ta [G]  hát vang lên rock Sài [Am]  Gòn