Rêu phong – Tuấn Khanh

Tone

Đánh giá

 

[C]  Hát [G]  lên hỡi [F]  con tim khốn [C]  khó

Cúi xuống để [G]  thấy nhau đã [F]  rêu phong bấy [C]  lâu

Hát [G]  lên hỡi [F]  tương lai yếu [C]  đuối

Cúi xuống để [G]  thấy nhau đá [F]  rêu phong bấy [C]  lâu

 

Trời đầy những mây [Am]  xám

Bước [G]  chân về con phố [Am]  quen

Bỗng [G]  nghe lòng bao nỗi sầu

Ôi thời gian đã rêu phong [Am]  ai

Ôi thời [G]  gian đã rêu phong [Am]  ai

 

[Dm]  Oh hoh [F]  oh oh [Am]  oh X 2

[Am]  Đừng đừng nói em nhé

Để [G]  ta còn vơi chút [Am]  buồn

Dắt [G]  tay về con phố này

Em còn không những ngây thơ [Am]  xưa 

Em còn [G]  không những ngây thơ [Am]  xưa 

 

[Dm]  Oh hoh [F]  oh oh [Am]  oh X 2

 

[C]  Hát [G]  lên hỡi [F]  con tim khốn [C]  khó

Cúi xuống để [G]  thấy nhau đã [F]  rêu phong bấy [C]  lâu

Hát [G]  lên hỡi [F]  tương lai yếu [C]  đuối

Cúi xuống để [G]  thấy nhau đá [F]  rêu phong bấy [C]  lâu

 

[Am]  Đời con lắm ma quái

Khiến [G]  bao người quên lối [Am]  về

Bỗng [G]  nghe đời ngun ngút sầu

Em làm quen dối gian yêu [Am]  ma

Em làm [G]  quen dối gian yêu [Am]  ma

 

[Dm]  Oh hoh [F]  oh oh [Am]  oh X 2

 

[Am]  Ngày còn lắm giông tố

Khóc [G]  ai mùa thu héo [Am]  tàn

Khóc [G]  ai đã quen cúi đầu

Em ngày mai biết sẽ ra [Am]  sao

Em ngày [G]  mai biết sẽ ra [Am]  sao

 

[Dm]  Oh hoh [F]  oh oh [Am]  oh X 2