Rằng thì là – Nguyễn Đình Lợi

Tone

Đánh giá

 

Xin hỏi cuộc [A]  đời làm sao để [Bm]  vui

Hỏi niềm [E]  vui thì niềm vui chỉ [A]  mỉm cười

Lại hỏi nu [Bm]  cười thì nụ cười bỗng [D]  vỡ

Nỗi buồn nơi [Bm]  này ngay bỏ quên cho [E]  ai

 

Xin hỏi người [A]  già nỗi buồn ở đâu [Bm]  ra

Hỏi tình [E]  duyên thì tình duyên chưa [A]  trả lời

Hỏi mẹ [Bm]  hiền ngày ngày nấu [D]  bếp

Me cười xoa [E]  đầu me hát [A]  ru con

 

Rằng thì [A]  là gió cuốn may [Bm]  bay

[E]  Rằng thì là nước lũ xoay [A]  xoay cuộc đời

[D]  Rằng thì là trái đất quay [E]  quay

Nên kiếp sống loay [A]  hoay