Ra khơi với Đức Kitô – MK Quang Uy – Sinh hoạt TNTT

Tone

Đánh giá

 

 

[Am] Dô dô dô dô dô, hò [C] dô dô [Am] hò.

[C] Anh em ta ra [Am] khơi cùng [C] với Đức Ki [Am] tô.

[F] Anh em ta ra [Am] khơi để [C] đón ánh nắng [Am] vui.

[F] Anh em ta ra [Am] khơi để [G] hát tiếng kêu [E] mời.

[Am] Anh em ta ra khơi thả [C] lưới lưới muôn [Am] người.

[Am] Dô dô dô dô dô, hò [C] dô dô [Am] hò.

 

[Am] Thuyền ta đi băng [C] qua gió [E] mưa ngàn [Am] xa.

[Dm] Thuyền ta đi băng [F] qua thế [G] gian phù [Am] hoa.

[F] Anh em ta không [Am] lo vì [G] trong Giêsu Kitô

thì [Am] ta hiên ngang hô to lời [F] tuyên xưng cứu độ.

[Am] Dô dô dô dô dô, hò [C] dô dô [Am] hò.

Anh em [Am] ta ra khơi vì chính Nước Trời.