Ra khơi – Đang cập nhật

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Gió lên rồi căng buồm cho khoái

Gác chèo [Bm]  lên ta nướng ngô [Em]  khoai

Gió lên rồi căng buồm theo gió

Kéo chài [Bm]  cho tôm cá vô [Em]  khoang.

 

[Em]  Cánh tay này sức dài vóc lớn

Chí làm [Bm]  trai vươn gió ra [Em]  khơi

Dẫu xa bờ không sợ lòng sóng lớn

Vững bàn [Bm]  tay sương gió khơi [Em]  xa.

 

[Em]  Dù [Bm]  cho mưa nắng mấy ai khoan hỡi khoan [Em]  hò

Nhậu [Bm]  cho tiêu hết mấy chai khoan hỡi khoan [Em]  hò

Bỏ [Em]  ghe mà nghiêng [Bm]  ngả ới ơi là [Em]  hò

[D]  Không ai chống chèo, không ai chống [Bm]  chèo

[Bm]  Ơi ò, ơi hò là hò hò [Em]  ơi

[D]  Không ai chống chèo, không ai chống [Bm]  chèo

Ơi hò, ơi hò là hò hò [Em]  ơi.

 

Dù [Bm]  cho mưa nắng mấy ai khoan hỡi khoan [Em]  hò

Ngại [Bm]  chi mưa nắng thấu vai khoan hỡi khoan [Em]  hò

Chắp tay mà kéo [Bm]  lưới ơ là [Em]  hò

[D]  Cho khoang cá đầy, cho tôm cá [Bm]  đầy

Ơi hò, ơi hò là hò hò [Em]  ơi.