Ra Khơi Cùng Đức KiTo – Lm Trần Tuấn – Uyên Nguyên

Tone

Đánh giá

 

 

Rap : Anh em ơi ta cùng nhau ra khơi 

Ta ra khơi đi về muôn nơi 

Cho muôn nơi bao niềm vui không ngơi 

Ta không ngơi đem tình yêu ra khơi 

Ta ra khơi dù bao chơi vơi 

Bao chơi vơi không làm ta buông lơi 

Anh em ơi xin đừng lo chơi vơi 

Mau ra khơi ta cùng mau ra khơi với Đức KiTô. 

 

1.Nào [Am] anh em ta ơi mau căng [C] buồm ra [Am] khơi 

Thuyền ta [C] lướt lướt lướt qua ngàn sóng [Dm] to 

Nào có gì [G] lo Đức Kitô đang cùng [Em] ta 

Cùng ta lướt [C] qua, qua muôn ngàn, muôn ngàn sóng [E7] gió. 

Bạn [Am] ơi! mau ra khơi đem tin [C] mừng muôn [Am] nơi 

Cùng chia [C] sớt với hết bao người bốn [Dm] phương 

Phủ lấp tình [G] thương trái tim ai đang sầu [Em] vương 

Đại dương bốn [C] phương có Đức [E7] Kitô là [Am] đường. 

 

Dk: Nào [C] anh em ơi, mau ra [Dm] khơi cùng Đức Kitô 

Làm [G] cho muôn dân luôn tin [E] yêu con Một Thiên Chúa. 

Cùng [Am] nhau ra khơi mang yêu [Dm] thương về khắp muôn nơi. 

Và [G] luôn hăng say ta chung [E7] tay xây dựng Nước [Am] Trời