Quên Em Trong Từng Cơn Đau

Tone

Đánh giá

 

 

 Verse 1:

 Tạm biệt em |[G] nhé chắc |[Dsus2/F#] anh phải ra |[Em] đi

 |[G7] _Bởi vì anh |[C] biết trái |[D] tim em đã đổi |[G] thay

 |[G7] _Chẳng còn yêu |[C] anh chẳng |[D] muốn anh bên cạnh |[Bm] em như lúc |[Em] đầu

 Một người |[C] mới thay anh mang |[Am] đến cho em bao |[D] vui buồn.

  

 Verse 2:

 |[D] _Và lần sau |[G] cuối anh |[Dsus2/F#] khóc cho người anh |[Em] yêu

 |[G7] _Và cơn đau |[C] ấy đã |[D] giúp anh mạnh mẽ |[G] hơn

 |[G7] _Để rồi anh |[C] biết thế |[D] giới anh không còn |[Bm] em anh vẫn |[Em] cười

 Phải tập |[C] sống không em anh |[D] bước đi trên đường |[Gsus4] mai sau. |[G] _ |[G] _

  

 ĐK:

 |[G7] _Rồi anh sẽ |[C] nhớ em lắm em |[D] có biết không hỡi |[G] người

 |[G7] _Nằm ôm ký |[C] ức quá khứ anh |[D] khóc trong chiều mưa |[G] rơi

 |[G7] _Thật lòng anh |[C] nhớ rất nhớ ánh |[D] mắt đôi môi thuở |[Bm] nào

 |[Em] _Giấu vào nỗi |[C] buồn anh quên |[D] em trong từng cơn |[G] đau |_ ||