Quê tôi

Tone

Đánh giá

 

1. |[Gsus2]  Quê tôi có cánh |[A7]  diều vi vu, |[B]  xa sau luỹ tre |[Em7]  làng

|[C7M]  Trưa trưa dưới mái |[G]  đình rêu [Em] phong |[A7]  là bóng mát ngày |[Dsus4]  thơ

 

2. |[Gsus2]  Quê tôi có cánh |[A7]  đồng bao la, |[B]  thơm hương lúa lên |[Em7]  đòng

|[C7M]  Liêu xiêu mái tranh |[G]  nghèo đơn [Em] sơ, |[A7]  trở về nhé tuổi |[F#m7]  thơ [B]  tôi

 

ĐK: |[E] Quê tôi sớm tinh |[F#m]  mơ, tiếng gà gọi |[B]  cha vác cuốc ra |[E]  đồng [D] 

|[C]  Ai đem nắng đong |[G]  đầy đôi vai, |[A7]  cháy những giọt mồ |[D]  hôi

 

3. |[Gsus2]  Quê tôi với con |[A7]  người chân phương, |[B]  ai xa níu chân |[Em7]  về

|[C7M]  Quê hương bước ra |[G]  từ câu [Em] thơ, |[A7]  đẹp như [Dsus4] lời  mẹ |[G]  ru