Quê tôi – Y Jang Tuyn – Y Jang Tuyn

Tone

Đánh giá

 

 

Dù đi [A]  nơi đâu tôi vẫn thế [A7] 

Cái bụng [D]  người cao nguyên thật thà [E] 

Dù đi [A]  nơi đâu tôi vẫn [A7] nhớ 

Tiếng cồng tiếng [D] chiêng

nhịp thiêng buôn [E] làng 

Dù [D] xa nơi đâu tôi vẫn [E] nhớ 

Cà đắng lá mỳ [D] thơm nồng men rượu [A] ghè 

Dù xa [D]  nơi đâu tôi vẫn [E]  hát 

bằng [D]  câu dân ca quê [A] mình

 

Ơi quê [G] tôi xa [Gb] xôi xa [F] xôi xa xôi [E] 

Ơi quê [G] tôi mênh [Gb] manh mênh [F] mang cao [E] nguyên

Ơi quê [C] tôi cho tôi cho tôi sinh [A] ra 

Và luôn mang trong [C] tim

Quê hương bao yêu [A] thương 

 

Đk: Quê hương ta [A] đó bạt nắng bạt ngàn gió

Quê hương ta [F#m] đó rừng thông rừng cà phê

Cao su xanh [F] ngát bao suối sông ghềnh thác Oh [C] 

Mênh mang cao nguyên đẹp tuyệt [E] vời 

Từng ngày còn [A] mãi trong trái tim ta đó 

Từng ngày bừng [F#m] cháy niềm nhớ thương day dứt

Từng ngày còn [F] mãi trong trái tim khao kháo Oh [C] 

Một tình [E] yêu dành cho quê hương [A] mình.