Quê tôi – Minh Quang – Minh Quang

Tone

Đánh giá

 

 

 

capo 4

 

Quê [Am] tôi bên bờ sông Mã, 

Nước gương [Dm] trong [C/E] khỏa tím Vọng [Dm] Phu.

Quê [F] tôi bên bờ sông Chu, 

Bãi dâu bờ [Em] lau gọi lời Trống [E] Mái.

Quê [F] tôi có ông Lê [G] Lợi, 

Dẹp giặc giặc [Dm] tan trả lại gươm [Am] thần.

Quê [Em] tôi có bà Triệu Thị Trinh, 

Cỡi voi ra [G] trận đạp sóng chém cá [C] kình.

 

Quê [F] tôi [G] rừng vàng biển [Em] bạc, 

[F] Đồng xanh [C] thẳng [F] cánh [Am] cò [G] bay.

Có [F/A] núi cao [G/B] tình cha có [C] sông sâu nghĩa [G] mẹ, 

Có những [D] người con trai con [Am] gái, 

[Am] Lặng [Am] lẽ [G/B] sớm [C] khuya gánh [Em] gồng [Em] cả [Em] nước [G] non.

Quê [E] tôi ngọt bùi canh rau [F] má, 

[G/F] Trẻ thơ ngoài [C/E] đồng rơm [G] rạ dạy lớn [C] khôn.

Quê [Dm] tôi "đói sạch, rách [Bm7b5] thơm", [C] "giấy rách giữ [F] lề"

Người [G] đi xa có [Em7] nhớ người [E7] ở lại khắc [Am] ghi.