Quê nhà(Em)

Tone

Đánh giá

 

 

Quê nhà tôi |[Em] ơi, xứ Đoài xa |[C] vắng.

|[C] _Khói chiều mênh |[Am] mông, sông đã buông |[F] nắng ...

|[F] _Nhớ thương làng |[B] quê, |[B] _lũy tre, bờ [C] đê.

|[C] _Ước mơ trở |[Bm] ([B] )về nghe mẹ hiền |[F#dim7] ru bên thềm đá |[B] 

|[B] _Quê nhà tôi |[Em] ơi! con đường qua |[C] ngõ .

|[C] _Bóng Mẹ liêu |[Am] xiêu trong chiều buông |[F] gió

|[F] _Nhớ thương đàn |[B] con , |[B] _biết phương trời |[C] nào.

|[C] _Áo nâu mùa |[Bm] Đông thương mình lận |[B] đận

Đêm buồn Mẹ |[E] ru : |[E] _

“à |[E] ơi ... hoa bay lên |[C#m] trời, cây Chi ở |[G#m] lại,

|[E] _ à |[G#m] ơi ..... hoa cải lên |[C#m] trời,

Rau Răm ở |[G#m] lại chịu |[Am] đời [B] đắng |[E] cay”

 

|[E] _

Quê nhà tôi |[Em] ơi, Ba Vì xanh |[C] tím

|[C] _Nón chiều che |[Am] ngang mặt trời hoang |[F] vắng

|[F] _Những đêm mùa |[B] Đông, |[B] _khói hương trầm |[C] bay

|[C] _Bóng Cha ngồi |[Bm] ([B] )đây bức tường lung |[F#dim7] lay

bức tường vôi |[B] trắng ....

 

|[B] _Quê nhà tôi |[Em] ơi, quê người con |[C] gái

|[C] _Mắt buồn, da |[Am] nâu, dấu tình yêu |[F] dấu

|[F] _Mắt đen về |[B] đâu, |[B] mắt đen của |[C] tôi

|[C] _Mắt đen chờ |[Bm] ai tháng ngày mõi |[B] mệt

Ôi tình long |[Em] đong

 

|[Em] _ 

“À |[E] ơi, em đi lấy |[C#m] chồng, anh vẫn một |[G#m] mình

|[E] _à |[G#m] ơi, táo rụng sân |[C#m] đình thương anh một |[G#m] mình một |[Am] mình [B] nhớ |[E] em

 

|[E] _ 

à |[E] ơi ... hoa bay lên |[C#m] trời, cây Chi ở |[G#m] lại,

|[E] _ à |[G#m] ơi ..... hoa cải lên |[C#m] trời,

 

Rau Răm ở |[G#m] lại chịu |[Am] đời [B] đắng |[E] cay

à |[G#m] ơi .. hoa cải bay |[G#m] đi, rau răm thôi |[D] đành..ở |[E] lại... “

 

* |[E] _ 

à |[E] ơi ... hoa bay lên |[C#m] trời!

à |[G#m] ơi .. hoa cải bay |[G#m] đi, rau răm thôi |[E]  đành

À [A]  ơi hoa cải bay [C#m]  đi, rau răm thôi |[D] đành..ở |[E] lại... “