Quê nhà(Am)

Tone

Đánh giá

 

 

1. Quê nhà tôi |[Am]  ơi! Xứ Đoài xa |[F7M]  vắng!

|_Khói chiều mênh |[Dm]  mông sông Đà buông |[Bb]  nắng 

|[Bm7] _Nhớ thương làng |[E7]  quê, |_luỹ tre, bờ |[F7M]  đê,

|_Ước mơ trở |[Bm7]  về nghe mẹ hiền |ru bên thềm đá |[E7]  cũ

 

|_Quê nhà tôi |[Am]  ơi! Con đường qua |[F7M]  ngõ,

|_Bóng mẹ liêu |[Dm]  xiêu trong chiều buông |[Bb]  gió 

|[Bm7] _Nhớ thương đàn |[E7]  con, biết phương trời |[F7M]  nao,

|_Áo nâu mùa |[Bm7]  đông thương mình lận |[E7]  đận đêm buồn mẹ |[A]  ru

 

ĐK: * Slow surf

À |[A]  ơi hoa bay lên |trời cây chi ở |[C#m]  lại

|_À |[F#m]  ơi hoa cải lên |trời rau răm ở |[E7]  lại chịu đời đắng |[A]  cay

 

2. |_Quê nhà tôi |[Am]  ơi, Ba Vì xanh |[F7M]  tím

|_Nón chiều che |[Dm]  ngang mặt chiều hoang |[Bm7]  vắng,

|_Những đêm mùa |[E7]  đông, |_khói hương trầm |[F7M]  bay,

|_Bóng cha ngồi |[Bm7]  đây ngọn đèn lung |lay bức tường vôi |[E7]  trắng

 

|_Quê nhà tôi |[Am]  ơi! Quê người con |[F7M]  gái

|_Mắt buồn da |[Dm]  nâu giấu tình yêu |[Bm7]  dấu

|_Mắt đen về |[E7]  đâu? |Mắt đen của |[F7M]  tôi,

|_Mắt đen chờ |[Bm7]  ai tháng ngày mỏi |[E7]  mòn, mối tình long |[A]  đong

 

ĐK: Slow surf *

|_À  |[A]  ơi em đi lấy |chồng, anh vẫn một |[C#m]  mình

|_À  |[F#m]  ơi táo rụng sân |đình thương anh một |[E7]  mình, một |[Dm]  mình nhớ |[A]  em

 

|_À |[A]  ơi hoa bay lên |trời cây chi ở |[C#m] lại

|_À |[F#m]  ơi hoa cải lên |trời rau răm ở |[E7]  lại chịu |đời đắng |[A]  cay

 

* |_À |[A]  ơi hoa bay lên |trời!

|_À |ơi hoa cải bay |[C#m]  đi, rau răm thôi |[A]  đành

|_À |[A]  ơi hoa cải bay |[C#m]  đi, rau răm thôi |[A]  đành...ở...lại...