Quê hương tuổi thơ tôi

Tone

Đánh giá

 

 

|_Tôi yêu quê |[G] tôi, |_xanh xanh lũy |[Bm] tre.

|_Quê hương tuổi |[C] thơ đi |[Am7] qua đời |[D] tôi

|_Đường làng quanh |[C] co, sông Thu êm |[Am] đềm.

Thả diều đá |[D] bóng nắng |[A7] cháy giũa |[D] đồng.

|_Biển trời mênh |[G] mông tôi bơi ngày |[Em] ấy.

Tiếng tu hú |[D] gọi thấy |[A6] nhớ biết |[Dsus4] bao. 

 

|[D7] _Tôi xa quê |[G] hương, |_bao năm tháng |[Bm] qua.

|_Nhưng trong trái |[C] tim không |[Am7] bao giờ |[D] xa.

|_Lời mẹ ru |[C] con hiu hiu trưa |[Am] hè.

Mùa lụt nước |[D] lũ bắt |[A7] cá giũa |[D] đồng.

|_Kỷ niệm yêu |[G] thương cho tôi ngày |[Em] ấy,

Biết đâu tìm |[D] lại, biết |[D] đâu mà |[G] tìm.

 

Chorus:

|_Ngày ấy đâu |[G] rồi, ngày ấy đâu |[Em] rồi?

Cho tôi tìm |[C] lại một ngày ấu |[Bm] thơ.

Cho tôi tìm |[Am7] lại, cho |[A] tôi một |[D] ngày.

|_Ngày ấy đâu |[G] rồi? , ngày ấy đâu |[Em] rồi?

Cho tôi tìm |[C] lại một ngày ấu |[Bm] thơ.

Nhưng câu chuyện |[Am7] cổ, mẹ |[D] kể năm |[G] nào. |[G]