Quê hương tươi đẹp – N/A – Anh Hoàng

Tone

Đánh giá

 

 

[F] Quê hương em biết bao tươi đẹp

Đồng lúa [C] xanh, núi rừng ngàn hàng cây

[Dm] Khi mùa xuân thắm tươi đang trở [C] về

[C7] Ngàn lời ca vui [C] mừng chào đón

[C7] Thiết tha tình quê [F] hương.