Pom Kev Sab Ntsuj Plig – Yeej Suab Muas – Yeej Suab Muas

Tone

Đánh giá

 

 

 

Capo 4

Tone: [Em] 

 

Verse 1

[Em] Ua cag kuv yuav muaj txoj hmoo 

Yuav yug los tau koj txoj koob [Bm] hmoov 

[G] Tsis tsim nyog koj yuav hlub thiab [Am] tshua 

[D] Koj nim muab pub dawb dawb rau [Em] kuv 

 

Verse 2

[Em] Cas kuv txoj hmoo yuav zoo luaj 

Koj los qhib kiag kuv lub qhov [Bm] muag 

[G] Koj txoj kev hlub saum ntoo khaub [Am] lig 

[D] Koj nim ris hlo kuv lub txim [Em] mus 

 

Chorus:

[G] Oh.. Zoo siab ua [Bm] luaj

Qhib kuv qhov muag tau los pom [D] kev

Pom koj kev hlub loj npaum li [Bm] cag 

[G] Yav tag tsuag hnov luag tham txog [Am] xwb 

[D] Hnub no kuv lub qhov muag pom [Bm] kev 

[G] Koj hlub tib neeg ntiaj teb tshaj [D] plaws 

Koj thiaj li nqis los hlub los [Bm] cawm 

[G] Kom neeg ntiaj teb mus cuag tau [Em] koj

 

Verse 3

[Em] Tib neeg ntiaj teb qhov muag pom

Kev txhauj kev txhaum los ntau npaum [Bm] cas

[G] Tiam sis koj zam tag huv tib [Am] si 

[D] Koj twb tsis cim koj zoo kawg [Em] nkaus…