Phút ban đầu

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1: 

|[C] Có ô cửa sổ |[F] nhỏ, |[C] lay hồn ai qua |[F] đây, 

|[C] Có giấc mơ là |[F] lạ, |[C] chạm vào trong ký |[F] ức 

Dường như |[Am] mây đang khóc, |[Em] mưa đang hát, |[F] hát bài hát mùa |[C] yêu. 

Dương như |[Am] mây đang đến, |[Em] mưa đi mất, 

|[F] tôi xao xuyến|]nnnnnn, [Fm] em lưu luyến|]nnnnnnn |[G]  |]_ |]_

 

Chorus: 

|[G] _Gần em tôi |[C] thấy bâng khuâng bâng |[G/B] khuâng con tim này |[Am] như chết |[Em] lặng 

Bóng dáng |[F] người như cơn gió |[C] lạ, mang em |[Dm] về gần lại bên |[G] tôi 

Dương như góc |[C] phố thênh thang thênh [G/B] thang sương đêm làm [Am] ướt tóc [Em] ai? 

Đừng để nỗi |[F] nhớ miên man trong |[G] đêm thật dài 

Hãy để khoảnh |[Dm] khắc tim tôi |[G] tim em thậtgần, |]_ với [C] nhau 

|59 |65 

 

Verse 2: 

|[C] Có cơn mưa đầu |[F] mùa, |[C] xa thật xa chốn |[F] ấy 

|[C] Có cô em ngày |[F] nào, |[C] tóc ngắn ngang |[F] vai 

Dường như |[Am] mây đang khóc, |[Em] mưa đang hát, |[F] hát bài hát mùa |[C] yêu. 

Dương như |[Am] mây đang đến, |[Em] mưa đi mất, |[F] tôi xao xuyến|]nnnnn, [Fm] em lưu luyến|[Fm] nnnnnn  |[G]  |]_ |]_

 

Chorus: 

Gần em tôi [C] thấy bâng khuâng bâng [G/B] khuâng con tim này [Am] như chết [Em] lặng 

Bóng dáng [F] người như cơn gió [C] lạ, mang em [Dm] về gần lại bên [G] tôi 

Dương như góc [C] phố thênh thang thênh [G/B] thang sương đêm làm [Am] ướt tóc [Em] ai? 

Đừng để nỗi [F] nhớ miên man trong [G] đêm thật dài 

Hãy để khoảnh [Dm] khắc tim tôi tim [G] em thật gần, với [C] nhau. 

 

Và tôi mong |[C] sớm mai đây khi |[G] em bên tôi, cùng [Am] say giấc [Em] nồng 

Khẽ nhắc [F] về mùa yêu thương [G] đã qua khẽ tìm [F] lại giây phút ban [G] đầu, nhé [C] em