Phụ tình – Bảo Chinh

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Đêm chia tay giọt nước [F]  mắt tuôn rơi

Biết em [G]  đã buông xuôi sao tôi khóc [C]  hoài

Người [Am]  đã không yêu thì người [C]  hãy ra đi

Trong tình [Dm]  yêu không thể xẻ chia làm [E7]  đôi

 

Hãy [Am]  mang yêu thương cho đến nay [G]  sẽ yêu em

Cho đến nay [F]  sẽ yêu em suốt cuộc [C]  đời

Và [Dm]  tôi đã hiểu rằng em đã [Em]  phụ tình đầu của [F]  tôi [Am] 

 

[Am]  - [Am] 

 

Tim em đã [Dm]  phụ tình lòng [G]  tôi đau còn [C]  em vui

Đừng [Am]  níu kéo không tốt [Dm]  đẹp gì gương vỡ [G]  lại lành sao [E7]  thể

[Am]  Có lẽ không lòng luôn yêu [Dm]  mãi một người

Ngàn năm chỉ [G]  mãi một người mà [C]  thôi

Lòng em cũng [Am]  giống như vậy lòng em chấm [Dm]  hết đứt đoạn

Xin em hãy [G]  kiếm một người hơn [E]  tôi [F]  yêu [G]  em [E7]  mãi.

([F]  yêu [G]  em, [C]  yêu em [E7]  mãi)