Phố mùa đông

Tone

Đánh giá

 

 

|[Am] Phố sương mù, phố |[G] chưa lên đèn

|[Am] Núi quanh đồi như |[Em] mùa trăng cũ

|[Am] Từng dốc phố, quấn |[C] quanh núi đồi

|[F] Vẫn đi ]tìm bóng [E] trăng |[Am] lẻ loi |]_

 

|[Am] Tháng mưa về, tiếng |[G] mưa ru hời

|[Am] Phố bên đồi đứng |[Em] chờ em tới

|[Am] Hồ xanh thẵm [Am] _ trong |[C] mưa buồn rơi

|[F] Tiếng em ]cười nói [E] quanh đời |[Am] tôi |]_

 

|[F] Mai tôi đã rời |[C] xa núi đồi

|[Dm] Sẽ mang ]theo hương [E] đêm ngày |]cũ

|[Am] Lời tôi hát đồi |[Em] núi trập trùng

|[F] Có đôi ]khi nhớ [Am] thiên đường |[Am] xưa

 

|[F] Mai tôi sẽ rời |[C] xa kỷ niệm

|[Dm] Sẽ mang ]theo ánh [Am] trăng ngày |[E] thơ

|[Am] Tình em ]có hằn |[Em] vết son buồn

|[F] Khép đôi ]môi câu [E] hát |[Am] vô thường |]_

 

|[Am] Lối em về rẽ |[G] ngang phố chợ

|[Am] Lũ thông già vẫn |[Em] rì rào nhớ

|[Am] Vì em đã mang |[Em] theo ngày thơ

|[F] Ánh trăng ]về giữa [E] đêm mộng |[Am] mơ.