Phía Sau Ánh Mắt Buồn

Tone

Đánh giá

 

Dường như ngày |[F#] hôm nào, <br />

mình đang còn |[D#m] vui đùa__<br />

chỉ em và |[B] anh bên nhau nơi chân |[C#] trời__<br />

Rồi như ngày |[F#] mưa buồn <br />

người nói câu |[D#m] chia tay...!__<br />

giờ đây còn |[B] riêng mình <br />

lặng thầm một |[C#] nỗi đau.__<br />

Anh như đánh |[A#m] mất con tim <br />

lúc em lìa |[D#m] bước ra đi thật mau__<br />

anh không hề |[B] khóc chỉ thấy sao nhạt |[C#] nhoà__<br />

Anh không yếu |[A#m] đuối đơn côi__<br />

Vậy mà nước |[D#m] mắt còn rơi mãi__<br />

không thể nào |[B] dấu nước mắt khi xa |[C#] em.     [C#7] __<br />

Lệ đắng đã |[F#] rơi ....trong mắt anh..!__<br />

sau nỗi |[D#m] đau cố quên không được__ <br />

đằng sau đôi |[B] mắt <br />

vẫn ngóng |[C#7] trông về người dấu |[F#] yêu__<br />

Người yêu em |[B] hỡi, <br />

có biết |[C#] chăng lòng này vẫn |[A#m] mong <br />

bóng em trở |[D#m] về__ <br />

mang nỗi |[B] buồn của anh |[C#] đi thật |[F#] xa.<br />

-------------------& -------------------<br />

Cò đó dư |[Ab] âm năm tháng qua, <br />

đôi chúng |[Fm] ta đã xa nhau rồi__<br />

Tình yêu đã |[Db] hết <br />

tiếc nuối |[Eb] chi thì người cũng |[Ab] đi__<br />

Người yêu em |[Db] hỡi....!__<br />

Có biết |[Eb] chăng lòng nay vẫn <br />

|[Cm] mong bóng em trở |[Fm] về__<br />

mang nỗi |[Db] buồn....<br />

của anh |[Eb] đi thật |[Ab] xa........!<br />

Lệ đắng đã |[Bb] rơi ....trong mắt anh..!__<br />

sau nỗi |[Gm] đau cố quên không được__ <br />

đằng sau đôi |[Eb] mắt vẫn ngóng <br />

|[F] trông về người dấu |[Bb] yêu__<br />

Người yêu em |[Eb] hỡi, <br />

em có biết |[F] chăng anh vẫn <br />

|[Dm] mong bóng em trở |[Gm] về__ <br />

mang nỗi |[Eb] buồn của anh |[F] đi thật |[Bb] xa.<br />