Phát Nguyện Hoằng Dương – Hằng Vang – Vân Khánh

Tone

Đánh giá

 

 

Hôm nao đến chùa chiêm ngưỡng [A] Phật đài

dat dào niềm vui thấy đời đẹp[C#m]  tươi

Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo [F#m] mầu 

dâng sức sống an [D] lành muôn người một niềm [E] tin

Hôm nao đến chùa cung kính chào [A] thầy

Lời thầy từ bi con nguyện bền [C#m] ghi

Con xin phát nguyện đem tấm lòng [F#m] thành

Dâng công đức cúng [D] dường và phát nguyện hoằng [A] dương.

 

Dệt lời [D] ca ca ngợi Phật Pháp cao [A] siêu

Lời ca cung kính mến [F#m] thầy Lời ca yêu thương muôn [E] loài

Dệt lời [A] ca bằng tiếng tơ long nhỏ [F#m] bé mong sao hợp thành diệu [D] âm

 dâng lên thành Hải Triều [A] Âm cho khắp cõi đời vang tiếng nguyện [E] cầu

Người người thương nhau sống vui dài [A] lâu Tâm con chí thành kết

 tấu bằng lời [C#m] dâng công đức cúng dường lên chư Phật mười [A] phương.