Phai màu – Vũ Cát Tường

Tone

Đánh giá

 

Vòng hợp âm: [Em] [C] [G] [D] 

 

[Em]  Đôi [C]  tay yếu [G]  mềm gầy [D]  thêm

[Em]  Phía [C]  cuối con [G]  đường mờ khuất [D]  xa

[Em]  Có nhau ngày [C]  qua, bóng anh đã [G]  xa

Tiếc chi tình [D]  ta, kết thúc đã phai nhoà

[Em]  Cứ hoang tưởng [C]  chi, khắc sâu làm [G]  chi, níu kéo làm [D]  chi.

 

Vì một người ra đi đã [Em]  dối gian cho đôi môi kia lặng [C]  im

[G]  Để tình mình tan thành [D]  khói

[Em]  Để cho ngày nắng lên khi bên em không còn [C]  ai

[G]  Đêm về em ôm mình [D]  em.

 

[Em]  Vượt qua bao nhiêu lần [C]  chợt thấy anh quay [G]  về

Trong cơn mơ em tìm [D]  kiếm

[Em]  Rồi ngóng trông theo hoài [C]  hình bóng đã phai [G]  màu

Một cuộc tình đã tàn [D]  úa.

 

* Một lần [Em]  thôi cho em quên đi bao [C]  vết yêu thương chìm sâu

Tìm về [G]  anh thôi qua một người đã [D]  xa.